fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА yogaportal.bg

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Нанера“ ЕООД, ЕИК 202554705, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев“ № 8А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и посетители, които посещават уеб сайтът, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на платформата yogaportal.bg, наричана по-долу „уеб сайт/а”. Уеб сайтът yogaportal.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се обработват от Нанера ЕООД.

yogaportal.bg e запазена марка на Нанера ЕООД. Домейнът „yogaportal.bg” е регистриран от и принадлежи на Нанера ЕООД.

 1. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА „yogaportal.bg”

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни, с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.

Нанера ЕООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие ползвате този Уеб сайт и услугите, които yogaportal.bg предлага на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно Нанера ЕООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, НАНЕРА ЕООД не поема никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт (или услугите, които yogaportal.bg предлага) или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

НАНЕРА ЕООД не може да гарантира качеството, надеждността, годността за определена цел и безопасността на стоките и услугите, предлагани от търговците, включени в онлайн базата данни, както и информацията за тях, предоставена в други части на Уеб сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин със съдържанието на Уеб сайта yogaportal.bg. Ето защо НАНЕРА ЕООД препоръчва на потребителите да проявяват предпазливост при покупка на продукт или поръчка на услуга.

НАНЕРА ЕООД не може да гарантира, че:
• Достъпът до Уеб сайта ще бъде винаги непрекъснат и безпроблемен.
• Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.
• Данните за публикациите ще бъдат винаги достоверни.

Персоналът на НАНЕРА ЕООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др. под.) не поемат нито пряко, нито по подразбиране, какъвто и да било ангажимент относно качеството, наличността, надеждността, законността, точността, пълнотата или годността за определена цел на информацията, съветите, съдържанието, резултатите от търсения, стоките или услугите, предоставяни от или чрез Уеб сайта, включително от или чрез други свързани с него чрез линк или по друг начин уеб сайтове.

НАНЕРА ЕООД не носи отговорност за и не е обвързана със съдържанието на коментарите, публикувани под публикациите в полето за ревюта. Коментарите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай, че някое от мненията съдържа предложения и съвети, то НАНЕРА ЕООД по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези коментари мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и други подобни от потребителите по никакъв начин не отразяват официалното становище на НАНЕРА ЕООД с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни коментари на yogaportal.bg не означава, че НАНЕРА ЕООД одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни приложения са собственост на НАНЕРА ЕООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.
Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на НАНЕРА ЕООД и/или на неговите партньори е забранено. НАНЕРА ЕООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

 1. РАЗРЕШЕНО ПОЛЗВАНЕ на yogaportal.bg от посетителите на сайта
 • Търсене с оглед предоставяне на възможност на купувачите на стоки и услуги (както физически лица, така и търговци) чрез информиран избор да намират продавачи на такива. Ето защо, резултатите от дадено търсене и всяка друга част на Уеб сайта могат да бъдат използвани за тази цел.
 • Да регистрират и създадат профили с цел преглеждане на съдържанието или покупка на услуга, която се предлага от Уеб сайта.
  • С регистрацията на профил вие се съгласявате вашите доброволни предоставени данни да бъдат използвани от Уеб сайта за обработка на вашите поръчки, отзиви и друга дейност свърза са работата на сайта.
  • С регистрацията на профил вие се съгласявате и се абонирате за месечен бюлетин, от който можете да се отпишете при получаване на първото писмо или на следния адрес – отписване от месечен бюлетин.
 • Да извършват плащания към НАНЕРА ЕООД във връзка със сключените договори при приемане на общите условия, вкл. чрез електронни средства за разплащане.
 1. ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ на yogaportal.bg

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

 • Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
 • Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на НАНЕРА ЕООД, по каквато и да било друга причина
 • Създаване, проверка, актуализация или изменение на собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
 • Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

 • Да доведе до модифициране, на която и да било част от Уеб сайта
 • Да увреди неговата функционалност
 • Да натовари неговата инфраструктура във вида й, определен от НАНЕРА ЕООД
 • Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
 • Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта
 1. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ

Под публикация се разбира добавено съдържание от потребителя, който има регистрация в уеб сайта yogaportal.bg. Това съдържание може да бъде четири различни типа – място, преподавател, събитие или онлайн практика. Всяка публикация в тези типове има различни данни, характеристики и полета. Отговорността за достоверността на попълнената от потребителя информация е на нейният автор (регистриран потребител), който я добавя. В описанието на публикациите не се допуска публикуването на линкове (външни връзки). Публикацията е виртуален продукт, който НАНЕРА ЕООД продава като осигурява видимостта ѝ за определен период от време на сайта.

6.1. Плащане на публикация – публикуването на публикация в сайта е платена услуга с изключение на случаите, в които има промоция за безплатно публикуване. След попълнените задължителни полета за публикацията на последна стъпка се записват данните на получателя и се избира метод за плащане. Методите за заплащане са два на брой:

 • Банков превод – След избора на този метод и избиране на бутона „Поръчване“ поръчката се изпраща към НАНЕРА ЕООД. На екрана след изпратената поръчка се показват банковите детайли на НАНЕРА ЕООД, същите се изпращат и по имейла на потребителя. Всяка поръчка създава уникален номер, който се използва за основание на плащане по банков път.
  Банка: ДСК ЕАД
  Получател: НАНЕРА ЕООД
  IBAN: BG42STSA9300002791768
  BIC: STSABGSF
 • Плащане с карта (дебитна/ кредитна) – След избора на този метод и избиране на бутона „Поръчване“ се пренасочвате към екран за плащане, в който е необходимо да въведете вашите данни от банковата карта, за да се завърши плащането. След успешно плащане публикацията става видима в сайта мигновено.

6.2. Видимост на публикацията – Всеки вид публикация има различни периоди на видимост. В момента на добавянето ѝ се избира периода на видимост, като това влияе на крайната цена за публикуване. След изтичане периода на видимост публикацията става скрита за посетителите на сайта. Само авторът ѝ може да я вижда.

6.2. Подновяване на публикация – Веднъж добавена публикацията има две състояния: публична и скрита. След успешно направена поръчка публикацията е със статус скрита докато не бъде осъществено плащането на поръчката ѝ. След успешното заплащане по някои от методите за разплащане публикацията става със статус видима в сайта за определеният период от време, който е избран в момента на формиране на поръчката ѝ. След изтичане на видимостта на публикацията нейният статус се променя на скрит. Авторът може да поднови видимостта на вече добавена публикация, която е със статус скрит като направи нова поръчка и избере период за видимост.

6.3. Задължения на потребителя към публикациите – Потребителя се задължава да попълни вярна и достоверна информация във формата за публикуване на публикация. Съдържанието не трябва да бъде обидно или неморално. Външните връзки към публикацията, които водят към интернет сайтове или социални профили трябва да бъдат в съответствие с публикуваното съдържание.

6.4. Задължения на доставчика към публикациите – Доставчика се задължава да осигури безпроблемната видимост на публикацията с данните, които потребителя е изпратил във формата за публикуване. Доставчика има право да редактира или премахва информация от публикацията, ако тя не отговаря на описаните условия. Срока на видимост на публикацията се определя от избраният абонамент, като доставчика се задължава да осигури видимостта ѝ от всички посетители в уеб сайта за избрания период. Ако поради някаква причина доставчика не може да осигури видимостта на заплатена публикация, същия се задължава да възстанови пропорционално сумата за периода, в който публикацията не е била или не може да бъде видима.

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА

– Настоящите условия за публикуването на реклами в Уеб сайта са задължителни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Нанера ЕООД.

– По смисъла на тези условия, изброените по-долу понятия са използвани със следното значение:

 • Под реклама се разбира графичен материал, публикуван в уеб сайта yogaportal.bg, съдържащ информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и имащ за цел да създаде посещение на адрес хипервръзка (https://), която да препрати потенциален клиент към уеб сайт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По този начин се съдейства за популяризирането на продукт или услуга, с което да предизвика ефект, желан от рекламодателя.
 • Рекламни материали са всички видове електронни носители на информация, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя.
 • Всяка рекламна форма, предадена на Нанера ЕООД, трябва да бъде вярна и благоприлична. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответно за текста в изображението й е на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 • ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и за притежаването на авторско право и други защитени права относно рекламата.

– Отношенията между Нанера ЕООД и рекламодателите /ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ/, желаещи да публикуват реклама в Уеб сайта, се уреждат възоснова на писмен договор между страните в електронен формат с потвърждение чрез изпращане на имейл, от което се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удостоверява съгласието си за публикуване на реклама в Уеб сайта.

 • Цената за публикуване на рекламен материал в Уеб сайта се определя от Нанера ЕООД.
 • Нанера ЕООД има право да откаже сключване на договор или заявка за реклама по собствена преценка.

– При противоречие между настоящите условия за реклама и заявката изпратена по имейл, предимство има настоящите условия. В определени случаи или по преценка на Нанера ЕООД отношенията с рекламодателя могат да се уреждат въз основа само на изготвена оферта, изпратена от едната до другата страна по електронна поща.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИЯ

Дължина на статията трябва да е минимум 300 думи. В противен случай, може да бъде отхвърлена. В една статия се допуска само 1 (един) линк. Линкът в статията трябва да сочи към сайт/страница, която се отваря коректно и отговаря на темата на публикуваната статия статията. Линкът не може да бъде позициониран в началния параграф на вашата статия. Статията трябва да е уникална, авторска и да не е публикувана в други интернет сайтове. Уникалността на текста се проверява с инструмента „Advego Plagiatus“. Ние проверяваме уникалността на вашите материали и в случай, че те са копирани може да ви откажем публикуването на дадена статия. Не слагайте статията или част от нея в други сайтове, това ще повлияе на нейната уникалност в интернет. С публикуването на статията се съгласявате, че Вие сте авторът или държите правата върху публикацията. Статията ви трябва да е четлива и грамотно написана и форматирана. За улеснение следвайте следните препоръки:

 • Да има ясна структура с увод и въведение по темата, описание и заключение;
 • Да съдържа списъци с изброяване (числа и/или булети – точки);
 • Да има заглавно изображение/снимка. Други снимки в самата статия не се допускат.
 • Проверете за правописни, пунктуационни и технически грешки преди пускане за одобрение.
 • Администратора на yogaportal.bg, запазва правото да променя заглавието и/или категорията, с която е изпратена статията.

–  Редакция и одобрение.

 • Всяка добавена статия се преглежда от администратор или модератор, преди да бъде публикувана. В случай че статията не отговаря на изискванията, тя бива отхвърлена.
 • Времето за одобрение може да отнеме до 30 дни.
 • При наличието на повече от един линк в статията, модераторът запазва правото си да отхвърли статията.
 • Имате право да поискате редакция на вече добавена статия, като се свържете с администратора през формата за контакт на Уеб сайта или по имейл.
 • Можем да не публикуваме статия отговаряща на условията, по преценка на модераторите.

– Линкове. Кога премахваме линкове при периодична проверка на вече публикуваните статии.

 • Когато линкът води към вече несъществуваща страница/сайт (404 грешка, Страницата не съществува и т.н.)
 • Когато линкът прави пренасочване към друг сайт (който не е свързан с темата на статията)
 • Когато линкът сочи към неактивен вече сайт (сайт, който не се отваря)
 1. ДРУГИ

НАНЕРА ЕООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
НАНЕРА ЕООД може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас (потребител) и НАНЕРА ЕООД относно ползването от Ваша (потребителска) страна на Уеб сайта.

Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ‘ОТЗИВ И ОЦЕНКА’

Тези Условия за ползване на услугата ‘отзив и оценка’ на yogaportal.bg ( “Условия за ползване”) се прилагат към публикуването на мнения и оценки в Онлайн каталога yogaportal.bg, който представлява електронна база данни с реклами и други данни на клиенти, класифицирани по определени от НАНЕРА ЕООД признаци, достъпна на интернет адрес yogaportal.bg и даваща възможност на потребителите да търсят онлайн по категория, местоположение, име на фирма или други въведени от НАНЕРА ЕООД критерии за търсене. Всеки потребител на услугата ‘отзиви и оценки’ на yogaportal.bg, който е изпратил мнение и оценка за публикуване в Онлайн каталога yogaportal.bg, следва да се счита за запознат и съгласен с тези Условия за ползване.

Всеки потребител на Онлайн Справочника yogaportal.bg може да изпраща за публикуване отзиви и оценки за публикациите, включени в каталога, като спазва разпоредбите на тези Условия за ползване. За тази цел потребителят трябва да въведе в полетата под съответната публикация двете си имена, отзив и оценка.
За да изпрати за публикуване отзив или оценка, потребителят трябва да посочи мнението/оценката си в графата “Напишете отзив”. За да направи оценка (ранкиране) на публикация, потребителят трябва да избере (посочи) броя звезди, които най-точно отговарят на оценката му за тази публикация. Скалата за оценки е от 1 до 5, както следва:

***** (5 звезди) – Отлично

**** (4 звезди) – Много добро

*** (3 звезди) – Средно

** (2 звезди) – Не добро

* (1 звезда) – Лошо

С изпращането на мнение към yogaportal.bg потребителят предоставя на НАНЕРА ЕООД правото да (а) публикува това мнение в Онлайн Справочника yogaportal.bg и (б) да посочи като автор на съответното мнение името на потребителя, който го е изпратил.

Оценките, които се показват за оценените публикации, са осреднени стойности от всички оценки изпратени от потребители за тези публикации.

Всеки потребител има възможност да промени/редактира оценката, която е изпратил, като за целта се свърже с НАНЕРА ЕООД по имейл. Когато потребителят промени оценката, която е дал за публикация, предишната оценка ще бъде извадена от калкулацията и средната оценка за тази публикация ще бъде преизчислена. Не се допуска при изчислението на средната оценка за дадена публикация да се взимат две оценки, изпратени от един и същ потребител.

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
 • Да посочва личния си опит и отношение. Когато дава положително или отрицателно мнение, да бъде точен, обективен и обоснован;
 • Да бъде обективен, честен и безпристрастен;
 • Да създава и използва само законосъобразно, почтено и вярно съдържание;
 • Да оценява доставчиците на продукти или услуги (публикациите) безпристрастно, като дава от 1 до 5 звезди;
 • Не забравя, че мнението и възгледите му помагат на другите потребители да взимат информирани решения;
 • Бъде кратък и ясен – идеалната дължина е 3 – 4 изречения;
 • Да спазва етикет когато съставя мнението си – да не използва само главни букви и да пише на кирилица.
 • Да не включва и цитира в мнението си външни линкове към други уеб сайтове;
 • Да не прави изявления, които са противни на правилата за лоялна конкуренция. Необосновани и/или неоправдани мнения може да не бъдат публикувани;
 • Да не включва и да не използва по какъвто и да е начин в мнението си материали, които са обект на права на интелектуална собственост или на други изключителни права (включително, но не само лични данни, търговска тайна, поверителна информация, ноу-хау) на трети лица без тяхно знание и разрешение.
 • Да не се позовава и да не отговаря на коментари публикувани от други потребители. Целта на услугата ‘Мнения и Оценки’ на bg не е да създаде диалог между потребителите, а да даде платформа за изразяване на лично мнение за публикацията, продукт или услуга. Следователно, услугата ‘отзиви и оценки’ на yogaportal.bg не е предназначена да служи за форум (дискусионен сайт), място за оставяне на лични съобщения, чат рум, уеблог или да бъде платформа за социална мрежа.
 • Да не включва в мнението си съдържание с расистка, сексистка, порнографска или дискриминационна насоченост, съдържание, което описва в положителна светлина насилие или престъпни действия, както и такова, което съдържа нецензурни и обидни думи, слухове или клевети;
 • Да не включва лични данни на други лица без тяхното предварително съгласие;
 • Да не застрашава личната безопасност или имуществото на други лица;
 • Да не предлага за продажба, да не промотира и да не рекламира по какъвто и да е начин собствени продукти и услуги или тези на други лица (юридически или физически);
 • Да не се обръща в мнението си към НАНЕРА ЕООД или модератора на сайта bg.
  Ако иска да се свърже с НАНЕРА ЕООД, то потребителят трябва да използва формата за контакт от страницата “Контакти” на yogaportal.bg.
 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 • НАНЕРА ЕООД не отговаря за точността и достоверността на мненията на потребителите.
  НАНЕРА ЕООД не носи отговорност и за съдържанието на мненията, публикувани в Онлайн каталога bg, както и за това дали същите са в съответствие с тези Условия за ползване.
  Всяко едно мнение е израз на личните възгледи, разбирания и оценки на неговия автор. Когато мненията съдържат предложения и съвети, НАНЕРА ЕООД не гарантира по никакъв начин практическата им приложимост и не носи отговорност за последствията в случай, че тези съвети и предложения бъдат приложени.
  Оценките, възгледите, заключенията, анализите, съветите, препоръките и останалото съдържание на тези мнения не отразяват официалната позиция на НАНЕРА ЕООД във връзка с публикуваната информация. Публикуването на подобни мнения в yogaportal.bg не означава, че НАНЕРА ЕООД одобрява, подкрепя или се съгласява с тяхното съдържание.
 • Мненията, изпратени за публикуване в Онлайн каталога yogaportal.bg, могат да бъдат проверявани от НАНЕРА ЕООД за тяхното съответствие с изискванията на тези Условия за ползване с цел да се установи дали са подходящи за публикуване.
 • НАНЕРА ЕООД си запазва правото да не публикува или да премахва мнения на потребители, които по собствената преценка на НАНЕРА ЕООД не са в съответствие с тези Условия за ползване. В този случай НАНЕРА ЕООД не се задължава да уведоми потребителя за премахването или отказа за публикуване на мнението.
 • НАНЕРА ЕООД не може да добавя, премахва или скрива текст, както и да редактира по какъвто и да е начин съдържанието на което и да е мнение, освен в случаите, в които горните точки от Условията за ползване не са спазени.
 • Всеки потребител носи пълна отговорност за своето мнение и оценка и се съгласява да защитава, обезщетява и предпазва НАНЕРА ЕООД срещу и във връзка с: А.) всички и всякакви загуби, вреди, недостатъци или задължения, възникнали или произтичащи от нарушаване на които и да било разпоредби на Условията за ползване от страна на потребителя; и Б) всички и всякакви действия, съдебни дела, производства, претенции, отговорности, искания, разпореждания, такси и разноски (включително адвокатски хонорари) понесени от НАНЕРА ЕООД във връзка с каквито и да е действия, съдебни дела, производства или претенции срещу НАНЕРА ЕООД, в резултат от нарушение от страна на потребителя на която и да е от разпоредбите на Условията за ползване.
 • НАНЕРА ЕООД може да променя тези Условия за ползване по свое усмотрение. Всеки потребител се съгласява да посещава редовно yogaportal.bg с оглед запознаване с евентуални такива промени.
 • Моля имайте предвид, че рейтинга (оценката) на всяка публикация е формирана на базата на лични и субективни мнения на потребители. НАНЕРА ЕООД препоръчва на потребителите на Онлайн каталлога yogaportal.bg да четат внимателно публикуваните мнения и сами да правят разумна преценка за тяхната точност и практическа приложимост.
 • Ако смятате, че публикувано мнение от потребител не отговаря на изискванията на Условията за ползване на yogaportal.bg, моля съобщете ни чрез формата за контакт в страница с контакти.
  Служителите на НАНЕРА ЕООД ще прегледат въпросното мнение и ще го отстранят, ако то не отговаря на разпоредбите на гореспоменатите Условия за ползване.