fbpx

Как да добавя преподавател?

За да добавите преподавател е необходимо да има регистриран профил.

След успешно вписване във вашия профил можете да добави преподавател. За целта посетете страницата добави преподавател.

1. Видимост.

В това поле изберете срока, за които искате вашата публикация (профил на преподавател) да бъде видима.

2. Име.

В това поле попълнете името на преподавателя.

3. Описание.

В това поле попълнете подробно описание свързано с преподавателя.

4. Имейл за връзка.

В това поле можете да попълнете имейл за връзка с вас. Той няма да бъде публичен и видим за посетители. Ще се изполва само за съобщения изпратени от формата за контакт в страницата на преподавателя.

5. Телефонен номер.

В това поле посочете телефонен номер за връзка. Може да изпишете номер като започнете с 0 или с +359.

6. Профилна снимка.

В това поле добавете снимка на преподавателя, която ще се зарежда като основно и в списъка с преподаватели.

7. Категории преподаване.

В това поле изберете категориите Йога, които преподавате. Можете да изберете повече от една категория, като можете да изберете една основна по подразбиране.

8. Етикети (тагове).

В това поле можете да добавите етикети към преподавателя.

9. Места за преподаване.

В това поле можете да създадете връзка със съществуващо място, ако е добавено в сайта. След усешно свързване на преподавателя към дадено място, в индивидуалната страница на първия ще бъде видимо допълнително поле с „Места за преподаване“. Също в индивидуалната страница на това място, ще бъде видимо допълнително поле „Преподаватели“.

След въвеждане на име изчакайте зареждане на резултати и изберете от падащото меню.
10. Свързани събития.

В това поле можете да създадете връзка между преподавтеля и съществуващо събитие(я), ако последното е добавено в сайта. След усешно свързване на преподавателя към определно събитие, в индивидуалната страница на първия ще бъде видимо допълнително поле „Събития“. Също в индивидуалната страница на това събитие, ще бъде видимо допълнително поле „Преподаватели“.

След въвеждане на име изчакайте зареждане на резултати и изберете от падащото меню.
11. Снимки към преподавателя.

В това поле добавете изображения от „Избор на файлове“ или пуснете в пунктираната линия изображения, чрез влачене. След като се добавят, изображенията могат да се преподреждат.

Можете да редактирате описанието на изображение след като го маркирате с курсора и изберете иконата с молива. Можете да изтриете вече добавено избражение след като го маркирата е с курсора и изберете кофата за смет.
12. Връзки към социални профили.

В това поле можете да поставите URL адресите към социални профили, ако има такива.

13. Запис.

След като попълните всички задължителни полета можете да изберете „Преглед“, за да видите как ще изглежда вашата публикация (преподавател). Когато сте готови изберете „Запиши“.

14. Завършване на поръчка.

След като сте избрали бутона „Запиши“ ще бъдете препратен към екран за завършване (плащане) на поръчката за публиакцията ви.

Вашият коментар