Създаване нa връзки между места, събития и преподаватели

За да можете да създавате връзки между публикациите (място, събитие и преподавател) трябва да имате регистрация и да се впишете през „Вход“ в сайта. Свързването между място, събитие или преподавател може да стане в момента на добавянето или след публикуването като изберете редакция. За да осъществите връзка между публикациите (място, събитие и преподавател) те първо трябва да бъдат добавени. Ако добавите място и след това добавите събитие, при добавянето на последното ще можете да направите връзка с мястото. Ако искате събитието да е видимо на страницата на мястото трябва да влезете в редакцията мястото и да направите връзката описана по-долу.

Има два пътя да стигнете до редакцията на публикация:

1. Отворете индивидуалната страница на вашата публикация и изберете „Редактирай„. Ако не виждате „Редактирай“ или не сте влезли в през „вход„, или публикацията, което разглеждате не е ваша собсвеност.

2. Изберете от горното меню Профил > Публикации. Изберете вида публикации (места, събития, преподаватели), за да се зареди списък с публикациите от този вид. Натиснете върхи трите сиви точки в долния десен ъгъл на публикацията, която искате да редактирате. Ще се отвори меню от което изберете „Редактирай„.

Място

За да можете да добавите към лична страница на вашето място събития или преподавали е необходимо да бъдете с Препоръчан план. С този план имате възможност да свържете събития и преподватели, които са вече добавени в сайта.

След като влезете в редакцията на вашето място потърсете къде се намира полето „Свързани преподавали„.

Започнете да пишете името на преподавателя, който искате да добавите и след като резултата се появи го изберете.
След успешно добавен преподавател можете да продължите с писането и да добавите повече преподаватели.

За да свържете събития към вашето място в режим на редакция потърсете полето „Свързани събития„.

Започнете да пишете името на събитието, което искате да добавите и след като резултата се появи го изберете.
След успешно добавено събитие можете да продължите с писането и да добавите повече събития.

След като сте избрали преподаватели и събитията, които искате да бъдат видими на индивидуалната страница на вашето място с връзка към тях настинете най-долу бутона „Публикуване„.

Може да изберете „Преглед“, за да видите как ще изглежда вашето място преди да го публикувате.

Преподавател

За да добавите към личната страница на вашият преподавателски профил места, на които преподавате или събития, в които участвате или организирате, трябва да влезете в режим на редакция, който е описан по-горе.

След като влезете в редакцията на преподавател потърсете къде се намира полето „Места за преподаване„.

Започнете да пишете името на мястото, което искате да добавите и след като резултата се появи го изберете. След успешно добавено място можете да продължите с писането и да добавите повече места.

За да направите връзка към събития в режим на редакцията потърсете къде се намира полето „Места за преподаване„.

Започнете да пишете името на събитието, което искате да добавите и след като резултата се появи го изберете. След успешно добавено събитие можете да продължите с писането и да добавите повече събития.

След като сте избрали места и събитията, които искате да бъдат видими на индивидуалната страница на вашият преподавателски профил с връзка към тях настинете най-долу бутона „Публикуване„.

Може да изберете „Преглед“, за да видите как ще изглежда страницата на вашият преподавателски профил преди да я публикувате.

Събитие

За да добавите в страницата на вашето събитие връзка към място, на което то се провежда или преподавaтели, които участват или го организират, трябва да влезете в режим на редакция, който е описан по-горе.

След като влезете в редакцията на преподавател потърсете къде се намира полето „Място на провеждане„.

Започнете да пишете името на мястото, което искате да добавите и след като резултата се появи го изберете. Ако събитието е свързано с няколко места можете ги добавите като продължите с писането.

За да свържете преподаватели към вашето събитие в режим на редакцията потърсете полето „Свързани преподавали„.

Започнете да пишете името на преподавател, който искате да добавите и след като резултата се появи го изберете. След успешно добавен преподавател можете да продължите с писането и да добавите още преподаватели.

След като сте избрали място и преподаватели, които искате да бъдат видими на индивидуалната страница на вашето събитие с връзка към тях настинете най-долу бутона „Публикуване„.

Може да изберете „Преглед“, за да видите как ще изглежда вашето събитие преди да го публикувате.

Вашият коментар